Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Hà Nội, ngày 30/03/2018: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Với nền tảng vững chắc về nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tận tâm; sự đồng hành của các cổ đông cùng hàng triệu khách hàng; Vietnam Gold được tin tưởng là sẽ triển khai thành công phương hướng hoạt động kinh doanh bền vững, hiệu quả cho năm 2018 tới.


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Lắng nghe và thảo luận. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017. ĐHCĐ nhất trí năm 2017 cũng là một năm khó khăn chúng cho thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vàng song HĐCĐ và Ban điều hành vẫn tuân thủ nguyên tắc bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, văn bản, trong nhà và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và văn bản

Sau khi nghe trình bày của TGĐ Nguyễn Thế Hùng đại hội cũng thống nhất tập trung khai thác các lợi thế mới cho năm nay…


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ănTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và văn bản

Sau thời gian làm việc hết sức minh bạch và khẩn trương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nền tảng để VietnamGold được tiếp thêm nhiều nguồn lực cho chặng đường phát triển trong tương lai và các lợi ích mang lại cho các Cổ đông.


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhà

VietnamGold quyết tâm thúc đẩy kinh doanh mạnh hơn, xử lý nợ xấu và quản trị tốt chi phí nhằm đưa Công ty trở thành một trong những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường.

Cập nhật: 30/03/2018
Lượt xem:796
Lên trên

Thị trường cổ phiếu châu Á bắt đầu tuần lưu ý thận trọng sau khi dữ liệu kinh tế mềm từ Trung Quốc và châu Âu thêm vào bằng...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀNG VIỆT NAM